Accidente Deportivo

URXENCIAS

Protocolo resumido para urxencias

Nacid@s entre 2004 e 2013
Ambos Incluídos

Están amparados polo plan XOGADE. Non é necesario trámite previo para acudir ós centros médicos concertados de dito plan en urxencias vitais. Deberán comunicarse nas 24 horas seguintes. Resto de atencións consultar Protocolo.

Protocolo completo Plan XOGADE (Actualizado 2018)

Resto de idades

No caso de urxencias, sempre cando esta asistencia sexa Obxeto do Seguro, e na medida do posible, antes de recibir a atención sanitaria deberás chamar o seguinte número 24 horas, no que se coordinará a asistencia de urxencia no centro concertado. No seguinte día hábil, deberás contactar coa Federación para cumplimentación do parte de accidente.


646.897.967

Nº Póliza: 7025 - 372936


CONDICIÓNS XERAIS E RESTO DE ATENCIÓNS

GASTOS DE XESTIÓN

Todo accidente deportivo que non se produza dentro dunha proba (competición ou marcha) ou que non estea recollido no acta de dita proba, terá un coste de 20 € en concepto de gasto por xestión e tramitación do accidente. Están exentos de abonar dito importe de 20 € os menores de 16 anos.

En calquera caso, están excluidas todas aquelas lesións consecuencia da participación do deportista federado en eventos non federados, nos cales será reponsable da totalidade da asistencia sanitaria, a compañía aseguradora do mesmo.

 

ACCIDENTE CON DANOS A TERCEIROS

Estarán cubertos os danos a terceiros nas condicións establecidas na póliza vixente de Responsabilidad Civil, que se pode consultar no apartado documentación. En caso de ocorrer un accidente con danos a terceiros, deberaste poñer en contacto coa Federación.

Consulta de pólizas

 

ATENCIÓNS NON URXENTES POR ACCIDENTE DEPORTIVO

A continuación no seguinte enlace, pódese acceder ó protocolo completo de actuación en caso de accidente que non precise atención urxente, e ó listado completo de tódolos centros e especialistas concertados. Ler detidamente o protocolo antes de acudir ós centros.

Consulta de pólizas e centros concertados

Protocolo completo de actuación en caso de accidente (Resto de Idades)