Avisos

Proposta para os calendarios FGC 2020

Tras a reunión extraordinaria desta mañá da Comisión Delegada da Federación Galega de Ciclismo (FGC) a través de medios telemáticos para analizar a situación actual do ciclismo galego e estatal ante a evolución do Covid-19, facilitamos a proposta dos calendarios coas peticións recibidas por parte dos clubes organizadores.

Tema: 

A FGC suspende toda a súa actividade ata o mes de xuño

Tras as reunións mantidas durante esta semana a Xunta Directiva da Federación Galega de Ciclismo (FGC) decide suspender toda a actividade deportiva ata o mes de xuño.

No ámbito das actividades de escolas do programa Xogade (categorías de base e cadetes) están todas suspendidas ata que a Xunta de Galicia informe do contrario. 

Tema: 

Loito pola pandemia do Covid-19

A Federación Galega de Ciclismo quere transmitir o seu máis sentido pésame aos familiares e amigos das vítimas rexistradas por causa da pandemia do Covid-19. 

Descansen en Paz

Tema: 

Suspensión do Campionato de España en Idade Escolar 2020

Como consecuencia da situación e evolución do coronavirus (covid-19) e a adopción do real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid-19, o Consello Superior de Deportes (CSD) RESOLVE A SUSPENSIÓN DE TODAS As COMPETICIÓNS DO CALENDARIO DE CAMPIONATOS DE ESPAÑA EN IDADE ESCOLAR (CESA) 2020 QUE AÍNDA NON SE CELEBRARON.

Tema: 

Píldoras de adestramento mental en directo para o periodo de confinamento

A Sociedade Iberoamericana de Psicoloxía do Deporte (SIPD) que preside o psicólogo deportivo galego Joaquín Dosil, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, lanza unha iniciativa para aportar o seu grao de area á preparación e motivación dos/as deportistas, técnicos/as, etc. neste periodo de confinamento.

Tema: 

Aclaración sobre a cobertura do seguro dos federados

O mediador do seguro da Federación Galega de Ciclismo realiza a seguinte puntualización respecto á situación das pólizas de accidentes das federacións deportivas despois da declaración do estado de alarma.

Tema: 

Horario da oficina da Federación Galega de Ciclismo

A oficina da Federación Galega de Ciclismo (FGC) limita o seu horario e os seus servizos por mor do coronavirus. Por orde da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, o edificio da Casa do Deporte en Vigo estará aberto só para os traballadores das federacións deportivas  dende as 08:30 horas ata as 13:30.

Polo tanto, aplicando a orde da administración autonómica, non se atenderá de xeito presencial

Tema: 

Coronavirus: comunicado da FGC sobre as saídas en bicicleta dos federados

O mediador do seguro da Federación Galega de Ciclismo (FGC) advirte que unha vez que se limite a liberdade de circulación das persoas e dos vehículos, os seguros deixarán de dar cobertura aos federados. 

Aplicando o estado de alarma, o Goberno prohibirá desprazamentos que non sexan de forza maior. No Artigo 6 do Real Decreto especifícase os únicos casos nos que os cidadáns poderán circular polas vías de uso público: 

a) Para a adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade.

b) Para asistencia a centros sanitarios

Tema: 

Suspensión da actividade deportiva oficial de competencia autonómica

Instrución do 13 de marzo de 2020 da Secretaría Xeral para o Deporte sobre limitacións e condicións para a celebración de actividades deportivas federadas que comporten a afluencia de numerosos deportistas participantes, ditada en virtude da Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como cons

Tema: 

Suspensión da actividade do programa XOGADE

Resolución adoptada polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 12 de marzo de 2020 relativa a epidemia do coronavirus COVID-19 respecto a que salientamos a:

Suspensión da actividade do programa XOGADE

Suspensión que implica a totalidade do programa e, polo tanto, a suspensión dos adestramentos e competicións. 

Tema: