Avisos

Nova web da Federación Galega de Ciclismo

A Federación Galega de Ciclismo entra na conta atrás para estrear páxina web. Nos próximos días estará operativo o renovado portal da FGC. O seu formato non resultará estraño para os usuarios dado que aplicará o mesmo modelo que o da Real Federación Española de Ciclismo. 

O cambio estético e de funcionamento responde a necesidades como facilitar a realización de trámites ou reestructurar contidos. Para iso, engadiranse funcionalidades que organicen e almacenen a información dun xeito máis eficiente. 

Tema: 

Proposta para os calendarios FGC 2020 (actualizado)

A Federación Galega de Ciclismo segue a actualizar o calendario 2020 atendendo ás peticións recibidas por parte dos organizadores. 

Como informamos con anterioridade, as actividades de escolas do programa Xogade (categorías de base e cadetes) están todas suspendidas. Rogamos que na medida do posible, os organizadores doutros eventos afectados polas cancelacións nos informen dos seus aprazamentos ou suspensións definitivas nesta temporada.

Tema: 

Guía do CSD para a práctica deportiva na Fase 2 (Actualizada)

O Consello Superior de Deportes (CSD) actualizou o documento informativo no que explica a normativa relacionada coa práctica do deporte na Fase 2 do Estado de Alarma.

Consúltao descargando o arquivo adxunto. 

Tema: 

Comunicado da RFEC respecto ás novas normas para a práctica de Ciclismo na Fase 2

A RFEC comunica as novas actualizacións para a práctica deportiva ciclista recollidas nas ordes publicadas nas últimas datas e que entrarán en vigor a partir do luns 25 de maio para aqueles territorios que se atopen na Fase 2.

Poderase practicar actividade física ao aire libre en grupos de ata 15 persoas, pero mantendo a distancia de seguridade e, no caso de que non se poida respectar esta, deberá usarse unha máscara.

Tema: 

Información actualizada sobre a práctica deportiva na Fase 1

O Consello Superior de Deportes (CSD) actualizou o documento FAQs no que responde ás preguntas máis frecuentes respecto á actividade deportiva dos federados durante a Fase 1 da desescalada.

Consúltao facendo click aquí ou no arquivo adxunto. 

Tema: 

Os ciclistas federados poderán adestrar na súa provincia

A Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) e as súas federacións autonómicas informan no seguinte comunicado da nova Orde SND/414/2020 do 16 de maio que entra en vigor a partir do próximo luns 18 de maio e regula a Fase 2 e modifica ordes anteriores que son de interese para os deportistas.

Modificación da Orde SND/388/2020 que regula o deporte federado desde a Fase 0:

Tema: 

A Federación Galega de Ciclismo pide modificar varios aspectos da Fase 1

A Federación Galega de Ciclismo solicita variar algúns puntos da Fase 1 da desescalada que entrou en vigor este luns en todo o territorio da comunidade autónoma galega. No escrito enviado a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, ademais de pedir máis claridade e precisión nos criterios e de recibir a información con maior antelación para poder trasladarlla con tempo suficiente aos seus usuarios, sinálanse tres aspectos do Real Decreto que afectan á mobilidade dos ciclistas.

Tema: 

Comunicado da RFEC e as súas federacións autonómicas en relación ás condicións nas que debe desenvolverse a actividade deportiva profesional e federada durante a fase 1 da desescalada

Atendendo ás vosas consultas en relación ás novas condicións para a práctica do ciclismo naqueles territorios que entraron na Fase 1, que quedan reguladas no BOE nº 130 do 9 de maio, na Orde SND/399/2020, aclaramos as pautas fixadas polo Estado para realizar actividade física en instalacións deportivas e centros deportivos.

Instalacións deportivas ao aire libre e centros deportivos

Tema: 

Subvencións da Deputación de Pontevedra a clubs deportivos de ámbito nacional

Convocatoria de subvencións da Deputación de Pontevedra para o apoio a clubs deportivos federados que participen en categoría nacional na temporada 2019-2020 e, no caso dos clubs que participen en competicións de ano natural, da temporada 2020.

Esta convocatoria está destinada a apoiar a participación en ligas e competicións oficiais de ámbito nacional, convocadas por organismos ou federacións deportivas.

Tema: 

Aclaración respecto ao seguro deportivo de Xogade

Ante as dúbidas xurdidas sobre a cobertura na asistencia sanitaria do seguro deportivo 6/16 anos do programa Xogade que está activada, comunícannos desde a Secretaría Xeral para o Deporte que o seguro está en vigor conforme as cláusulas e condicións da póliza contratada pola Secretaría  Xeral. 

Tema: