Carta aos Asembleístas da FGC

Estimado Asembleísta:

Este próximo sábado, 10 de decembro, ás 16:30 terá lugar a próxima Asemblea Xeral Ordinaria da Federación Galega de Ciclismo. Na orde do día teremos varios puntos que directamente están relacionados co seguro de accidentes asociado a cada licencia segundo o Real Decreto 849/1993 e as súas obrigacións podes consultalas neste link: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-16129

Nos últimos anos, a alta siniestralidade e os gastos producidos repercutiron en que cada temporada nos sexa máis difícil atopar unha compañía que nos queira asegurar e iso é así de claro. As corredurías de seguros máis importantes a nivel nacional téñeno máis difícil para poder poñer a nosa póliza no mercado. Pasamos de estar a pagar 38 euros na tempada 2015 a 55 na tempada 2016. A actual correduría de seguros Aon está a negociar a renovación da póliza con Allianz que é a nosa compañía actual cun incremento en principio do 50% da prima actual. Tras varias negociacións e despois das medidas adoptadas co novo plan de actuacións e medidas para seguir reducindo a sinistralidade e a frecuencia, cremos que podemos mellorar e seguir traballando para que a nosa póliza sexa rendible, a un prezo contido.

Esta problemática non só a temos no ciclismo se non na maioría de federacións deportivas.

Desde esta federación e coa vosa axuda imos seguir traballando para conseguir controlar a frecuencia filtrando eses partes dubidosos e acabando coa picaresca do seguro de saúde. Isto é un seguro de accidentes producidos pola práctica do ciclismo e non un seguro de saúde. Entre todos, temos que tomar conciencia e sensibilizar aos nosos asociados.

Só por darvos unha cifra, o ano pasado a anterior compañía de seguros perdeu máis de 200.000 euros coa nosa póliza e así durante moitos anos con distintas compañías. Federacións como Asturias, Madrid e Canarias teñen o seu prezo de seguro en 100 euros e mesmo algo máis. Non podemos deixar que iso nos pase, por iso temos claro que seguiremos tomando medidas e traballando nesa liña.

 

Resúmovos, as medidas adoptadas este ano e aas próximas que propoñemos para o voso estudo, valoración e aprobación.

 

 • O parte de accidente deportivo non está dispoñible para que os clubs ou os federados poidan utilizalo. Devandito parte só cumpriméntao o persoal da Federación, co que se realiza un primeiro filtrado para rexeitar todo o que non sexa accidente deportivo, non tramitando os partes das lesións
 • Eliminación do seguro de 1 día para as probas de competición, (salvo nas categorías das escolas) quedando só para marchas cicloturistas.

 

 • Supervisión e revisión dos circuitos de BTT nas disciplinas con maior risco de accidentes polos nosos técnicos.

 

 • Estudo dos regulamentos de cada carreira e comunicación directa cos organizadores para colaborar na seguridade das probas.

 

 • Toda comunicación dun accidente que se produza nunha pr0ba organizada ao marxe da Federación se rexeitarase, para isto inténtase averiguar se se realizou algunha actividade nas inmediacións da caída.

 

 •  A petición da Federación, a súa Asemblea Xeral aprobou un copago de 40 euros. Este copago está a aplicarse nos casos de que o accidente deportivo prodúzase nun adestramento e que non acude a urxencias inmediatamente

 

 •  Elaboración dunha campaña entre A Xunta de Galicia, Garda Civil de Tráfico e a Federación dirixida aos usuarios das vías públicas. Nesta primeira actuación, que é na que nos atopamos na actualidade, está a incidirse nas redes sociais en que os condutores respecten a marxe de seguridade legal dos ciclistas e no aumento da visibilidade do colectivo ciclista, repartindo chalecos de alta visibilidade para que os ciclistas sexan facilmente detectados polos demais usuarios da vías públicas.

 

 

No seguinte cadro facilitámoslle os datos dos anos 2014 a 2016 no que observará que con estas medidas estamos a conseguir controlar a sinistralidade aínda que nos 2 últimos anos crecemos en case 1.000 licenzas individuais (+15%) e 45 clubs que leva consigo un aumento da actividade ciclista.

 

Ano

Nº de licencias

Partes tramitados

 

 

 

2014

6374

470

 

 

 

2015

7228

632

 

 

 

2016

7341

411

 

 

 

 

 

De cara á tempada 2017, estamos a traballar para ter un maior control da sinistralidade implantando as seguintes medidas:
 

 • Reunións zonais cos clubs para concienciar aos clubs e aos deportistas dun uso correcto do seguro.

 

 • Implantación dunha plataforma propia para un maior seguimento dos accidentes deportivos e así poder incidir directamente sobre os colectivos do noso deporte que presenten un maior índice de accidentes.

 

 • Emisión de un parte de baja deportiva con el fin de que los deportistas no puedan entrenar y participar en pruebas durante su periodo de baja. Este parte creemos que recortará ampliamente el tiempo de asistencia médica.

 

 • Eliminación do copago de 40 euros e creación dunha taxa de 20 euros por gastos de xestión e tramitación, para todos os accidentes que se realicen en adestramentos.

 

 • Supervisión dos circuitos polos nosos técnicos nas disciplinas con maior risco de accidentes.

 

 • Campañas de seguridade vial.

 

Atentamente,

Juan Carlos Muñiz Nieto 

Presidente

Documentos: