Obrigas Financeiras 2020

A Federación Galega de Ciclismo presenta as Obrigacións Financeiras para a temporada 2020, aprobadas o pasado 7 de decembro na Asamblea Xeral Ordinaria.