Remata o prazo da convocatoria de axudas da Deputación de Ourense

Tema: 

O martes 15 de xaneiro finalizará o prazo de presentación de solicitude de axudas a clubs deportivos de Ourense para 2019. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense convocou estas axudas o pasado mes de decembro coa finalidade de financiar parcialmente os gastos derivados da súa participación na competición deportiva durante a tempada 2018-2019.

Lembramos que poderán ser beneficiarios destas axudas os clubs deportivos que estean inscritos nos rexistros deportivos correspondentes @de la Xunta de Galicia e teñan o seu domicilio social na provincia de Ourense. Así mesmo, deberán participar nesta tempada en competicións oficiais, convocadas polas súas respectivas federacións e posuír, polo menos, un equipo de base acreditado. No caso de ser disciplinas individuais teñen como requisito básico posuír un mínimo de dez licencias federativas de deportistas de base en competición.

A dispoñibilidade orzamentaria destinada a esta convocatoria ascende a 400.000 euros, sendo a contía máxima por axuda de 24.000. Tamén se aprobaron as bases para a concesión de axudas por importe de 79.000 euros para Cópalas Deputación 2019, que teñen un forte arraigamento e tradición na provincia e que canalizan as axudas ao deporte federado para garantir a continuidade de determinadas competicións.