Suspensión da actividade do programa XOGADE

Tema: 

Resolución adoptada polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 12 de marzo de 2020 relativa a epidemia do coronavirus COVID-19 respecto a que salientamos a:

Suspensión da actividade do programa XOGADE

Suspensión que implica a totalidade do programa e, polo tanto, a suspensión dos adestramentos e competicións.