Xornada de prevención da Dopaxe no Deporte

Tema: 

O vindeiro  martes,  12 de Decembro de 2017  a  Unión de Federacións Deportivas Galegas, UFEDEGA, en colaboración coa Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, AEPSAD, organizan nas instalacións do Instituto Nacional de Educación Física, INEF, a Jornada de Prevención del Dopaje en el Deporte.

A xornada dará comezo ás 10 horas coa presentación da mesma, e onde se tratarán os seguintes contidos:

Conceptos xerais da loita contra a dopaje

O persoal de apoio na prevención da dopaxe

Consideracións legais da normativa antidopaxe

Documentos: