Novas

Aclaración sobre a cobertura do seguro dos federados

O mediador do seguro da Federación Galega de Ciclismo realiza a seguinte puntualización respecto á situación das pólizas de accidentes das federacións deportivas despois da declaración do estado de alarma.

Tema: 

Vídeo da Gala do Ciclismo Galego 2019

Fai click nesta ligazón para ver o resumo da Gala do Ciclismo Galego 2019 emitido pola TVG2

 

Tema: 

Horario da oficina da Federación Galega de Ciclismo

A oficina da Federación Galega de Ciclismo (FGC) limita o seu horario e os seus servizos por mor do coronavirus. Por orde da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, o edificio da Casa do Deporte en Vigo estará aberto só para os traballadores das federacións deportivas  dende as 08:30 horas ata as 13:30.

Polo tanto, aplicando a orde da administración autonómica, non se atenderá de xeito presencial

Tema: 

Coronavirus: comunicado da FGC sobre as saídas en bicicleta dos federados

O mediador do seguro da Federación Galega de Ciclismo (FGC) advirte que unha vez que se limite a liberdade de circulación das persoas e dos vehículos, os seguros deixarán de dar cobertura aos federados. 

Aplicando o estado de alarma, o Goberno prohibirá desprazamentos que non sexan de forza maior. No Artigo 6 do Real Decreto especifícase os únicos casos nos que os cidadáns poderán circular polas vías de uso público: 

a) Para a adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade.

b) Para asistencia a centros sanitarios

Tema: 

Suspensión da actividade deportiva oficial de competencia autonómica

Instrución do 13 de marzo de 2020 da Secretaría Xeral para o Deporte sobre limitacións e condicións para a celebración de actividades deportivas federadas que comporten a afluencia de numerosos deportistas participantes, ditada en virtude da Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como cons

Tema: