Procesos Electorais

Neste apartado, incluirase a información relativa os procesos electorais.

2018

Censo Inicial

En virtude do artigo 12 do Decreto 16/2018 do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos reglamentos electorais que deben rexir a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, dase publicidade ó censo inicial a través do seguinte enlace a partires de hoxe día 28 de febreiro de 2018, durante un prazo de 20 días naturais.

Ver Censo